Bir gün müslüman memleketlerinden bi­rinde (Mısır'da) ba­ğımsızlık davası için çalışan liderlerden bi­ri, Mustafa Kemal'i görmeye gelmişti. Kendisine:

-Bizim hareketinde başına geçmek is­temez misiniz? diye sordu.

Olabilecek şey de­ğildi ama insan yokla­malarını pek seven Mustafa Kemal:

-Yarım milyonu­nuz bu uğurda ölür mü? diye sordu.

Adamcağız yüzüne bakakaldı.

Fakat Paşa Hazretleri yarım milyonumuzun ölmesine ne lüzum başımızda siz olacaksınız ya...

Benimle olmaz beyefendi hazretleri, yalnız benimle olmaz. Ne vakit halkınızın yarım milyonu ölmeye karar verirse, o zaman gelip ararsınız.