Öğretmenler İçin Kılavuz Sözler

 • “Yanlışı söyleyerek veya yapılmaması gerekeni göstererek, öğrenciye öğrenmenin en önemli parçası olan doğrunun ve gereksinimlerin ne olduğunu söylemeyi unutuyoruz. (Anonim)
 • “Öğrenciler davranışlarını değiştirebilir ancak kim olduklarını değiştiremezler.” (Gary Page)
 • “En önemli şey, soru sormayı bırakmamaktır.” (A. Einstein)
 • “Öğretmenin öğrencilerle olumlu ve içten bağ kurma becerisi, yapıcı öğrenme ortamları oluşturmada ve öğrenci başarısını desteklemede önemli rol oynar.” (James H. Stronge)
 • “Bazı insanlar anlamak, bazıları ise yanıtlamak için dinlerler.” (Anonim)
 • “Liderlik, taraftar edinme yeteneğidir.” (John C. Maxwell)
 • “Bir takımın başarısı için anlaşılır ve açık iletişim gereklidir.” (John G. Gabriel)
 • “Duran bir arabaya yön vermek zordur, ancak araba bir kez hareket ettiğinde gitmesini istediğiniz yöne çevirmek oldukça kolaydır. Öğrenciler için de durum aynıdır,bir kez heveslendirdiniz mi, onlara yön vermek kolaydır.” (Joseph Cornell)
 • “Duyarım ve unuturum. Görürüm ve hatırlarım. Yaparım ve anlarım.” (Çin Atasözü)
 • “En başarılı sınıflar, öğretmenin öğrencilerden, öğrencilerin öğretmenden ne beklediklerinin açıkça ifade edildiği sınıflardır.” (Harry K. ve Rosemary T. Wong)
 • “Öğrenci kuralları ihlal ettiğinde, öğretmenin kendisine şu soruyu sorması gerekir: Bu çocuğun ne bilmesi gerekiyor?” (Gatherocal)
 • “Taşı delen, suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.” (Anonim)
 • “Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır.” (Anonim)
 • “Ergenlik, insandaki en kötü ve en iyi dürtülerin birbiriyle savaştığı ve kişiyi ele geçirmeye çalıştığı dönemdir.” (G. Stanley Hall)
 • “Çincede kriz kelimesi iki karakterden oluşur; bunlardan biri tehlike diğeri ise fırsattır!” (Saul David Alinski)
 • “Durgun denizlerde yetenekli denizciler yetişmez.” (Afrika Atasözü)
 • “Daha iyiye ulaşmak adına bile yapılsa her değişim, kişilerde bir rahatsızlık ya da çekince oluşturur.” (Arnold Bennett)
 • “Farklı fikirler, dâhice kararların kaynağıdır.” (Bruce Davis)
 • “Teknoloji sadece bir araçtır. Öğrencileri birlikte çalıştıracak ve motive edecek en önemli etmen öğretmendir.” (Bill Gates)
 • “Söylersen unuturum, öğretirsen hatırlarım, beni dahil edersen öğrenirim.” (Benjamin Franklin)
 • “Hayal kurma bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıdır ama hayal kurma bütün dünyayı kapsar.” (Albert Einstein)