Anla Yansıt İfadelerinin Kullanımı

Anla - yansıt ifadesi soru değil düz cümledir. Siz, öğrencinin duygu ve düşüncelerini geri yansıttıktan sonra; öğrenciniz, ifadenizin doğru olup olmadığını “evet” veya “hayır” yanıtıyla belirtir. Aslında yanıt, kapalı uçlu soruların yanıtı ile aynıdır. Anla - yansıt ifadeleri ile amacımız, tahminimizin doğru olduğunu göstermek için öğrenciden “evet” yanıtını almaktır. Sesinizin tonunu cümlenin sonunda yükseltmek, cümlenin soru gibi algılanmasına yol açabilir; oysa anla - yansıt ifadesi bir soru değil, düz cümledir.

Öğrencinin ne demek istediğini açıklayan üç çeşit anla - yansıt ifadesi vardır.

Durum/Olay: Olayın (ne olduğunun) tekrarlanmasıdır.
Duygu: Öğrencinin sözlü veya sözsüz olarak ifade ettiği duygularının kendisine geri iletilmesidir.
Görüş: Öğrencinin sözlü veya sözsüz olarak ifade ettiği görüşünün kendisine geri iletilmesidir.

Anla - Yansıt ifadesi üç adımda oluşturulur:
1. Dikkatle dinlemek ve gözlemlemek
2. Durum, duygu veya görüşten birini açıklamak için karar vermek
3. Gözlemlerinizi anlatarak tahmin yürütmek