Etkili Öğretme ve Öğrenme İçin İpuçları

Öğretme ve öğrenme sürecinin etkili olabilmesi, sınıf içi iletişim modeli ile ilgilidir. İletişim becerileri gelişmiş öğretmenler, sınıf ortamlarını olumlu kılarak zamanlarını etkili kullanır, öğrencilerin öğrenme isteklerini ve heyecanlarını taze tutarlar. Öğretmenler, öğrencileri ile güven, kabul, saygı, sevgi, üretim ve paylaşım ortamını oluştururken, onlarla “köprü” gibi bir bağlantı kurmak zorundadır. Bu bağlantıyı kurmanın yolu ancak sağlıklı iletişim yöntemleri kullanmakla mümkündür.

Nerede, ne zaman, nasıl dinleyeceğini, soru soracağını ve cevap vereceğini bilen öğretmenler, öğrencilerine olumlu model olur. Öğrencilerin kendi aralarındaki ilişkiyi güçlendirmelerine ve böylece öğrenmeye açık bir sınıf ortamının oluşmasına katkıda bulunur. Bu bölümde, dinleme ve iletişim becerilerini daha etkili kullanabilme yöntemlerini inceleyeceğiz. Bu yöntemlerin arasında açık uçlu sorular, kapalı uçlu sorular, anla-yansıt ifadeleri, olumlu ifadeler ve ben dili, sen dili yer almaktadır.