Etkili Öğretmenlik İle İlgili Kılavuz Sözler

• Yetkin öğretmenler, dinlemeye odaklı ve etkin iletişim uygulamaları ile sadece sınıf içinde olanlara ilgilerini göstermekle kalmayıp, öğrencilerin genel olarak yaşantıları
na da ilgi gösterirler. Bu tarz öğretmenler güven, nezaket, dürüstlük, mizah ve ilgi içeren iki yönlü iletişimi başlatırlar. (Stronge, 2002)
• Öğrencilerle kurulacak olan yakınlık; öğretmenlerin öğrencileriyle içten bir bağ kurmaları ve öğrencilerin deneyimlerini yansıtabilecekleri yöntemler uygulamları, öğrencilerin başarısızlıkları yerine ilgilerini ortaya çıkarmaları ile geliştirilebilir.(Mendes, 2003)

• Karşımızdaki kişinin zorlandığı durumlarda, özenle hazırlanmış ve onun duygularını anlatmaya çalışan ifadelerin, destekleyici ve yardımcı olarak algılandığı ortaya çıkmaktadır. (Burleson, 2003)
• Etkili iletişim becerileri, öğretmenin mesleki ve kişisel özellikleri açısından önemli bir yere sahiptir. Çünkü öğrenme süreci en genel anlamda bir iletişim sürecidir. Bu süreçte, mesaj alışverişinin anlamlı olması, öğretmenin yeterlikleri ile ilgilidir. (Pehlivan, 2005)
• Öğretmenler soru sorduklarında yanıt için ancak yeterli zaman verirlerse, yanıt alabildikleri gözlemlenmektedir. Birçok soru yeterince zaman verilmediğinden yanıtsız kalmaktadır. (Mansfeld, 1996; Rowe, 1987)
• Öğretmenler, dinleme becerilerini kullanarak, öğrencilerin duygularını ifade etmelerine ve çatışmaları çözmelerine katkıda bulunabilirler. Öğretmenler, bir öğrenci kendilerine herhangi bir problemi için geldiğinde, genellikle hemen bir çözüm yolu önerirler veya öğrencinin kendini ve duygularını ifade etmesine izin vermezler. Bunların her ikisi de yetişkinler tarafından yaygın olarak gösterilen tepkilerdir.
Çünkü bunlar daha az zaman ve çaba gerektirir, ayrıca öğretmeni öğrencinin duygularıyla uğraşmaktan kurtarır. (Selimhocaoğlu, 2004)
• Öğretmenler doğaçlama sorulardan ziyade iyi düşünülmüş açık uçlu sorular hazırlamalıdır. (Bell, 2003)
• Araştırmalar, öğretmenlerin yönelttiği soruların yüzde sekseninin bir gerçeği tekrar hatırlamaya veya çok kısa yanıtlar almaya yönelik olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. (Gonder ve Hymes, 1994)

• “Öğretmenin öğrencilerle olumlu ve içten bağ kurma becerisi, yapıcı öğrenme ortamları oluşturmada ve öğrenci başarısını desteklemede önemli rol oynar.” (James H. Stronge)