Öğrenme Akışının Dört Aşaması

Öğrenme akışı, eğitimci yazar Joseph Cornell tarafından geliştirilmiş dört aşamalı bir süreçtir. Bütün sınıfın enerjisini kullanarak çalışmanın basit ve etkili yoludur. 

Öğrenme akışı, öğrencilerin ilgisini dersin en başından itibaren yakalamanıza ve sürdürmenize yardımcı olur. Böylelikle sınıf içindeki disiplin problemlerinin azaltılmasına veya tamamen ortadan kaldırılmasına olanak sağlar. Dört aşamadan oluşan bu süreç, bütün derslerin planlama ve uygulama adımlarına uyarlanabilir.

Öğrenme akışında dört aşama şöyle sıralanır:

Aşama 1: Merak Uyandırma

Öğrencilerin, öğrenmeye ilgi duymalarını sağlama ve dikkatlerini artırma

Aşama 2: İlgiyi Odaklama

Öğrencilerin, dikkatini işlenecek konuya/içeriğe odaklama

Aşama 3: Öğrenme Deneyimi

Öğrencilerin, işlenecek konuyu/içeriği derinlemesine deneyimlemesini sağlama

Aşama 4: Deneyimin Paylaşımı

Öğrencilere, öğrendiklerini anlamlı bir şekilde ifade etme/yansıtma fırsatı sağlama

Kaynak: Joseph Cornell, Sharing Nature with Children I, Dawn Publications, Nevada City, CA, © 1989.