Öğrenme Stilleri

Öğrenme konusunda bugüne kadar çok sayıda araştırma yapılmış ve öğrenmenin de kavramsal olarak pek çok farklı tanımı yapılmıştır. Bu makalemizde öğrenmenin kavram olarak olarak tanımının ötesinde bireysel olarak öğrenmenin türleri, kişisel öğrenme stilleri üzerinde durulacaktır. Öğrenme sürecinde bireyin kişisel özellikleri, öğrenme eylemi için sahip olduğu fiziksel, duygusal ve ruhsal özellikler başta olmak üzere pek çok farklı değişken gözönünde bulundurularak öğrenmenin farklı türleri derinlemesine ele alınacaktır. Birey ne özelliklere sahip olursa hangi tür öğrenme yöntemi ile karşı karşıya kalacaktır? Hadi başlayalım...

Kinestetik Öğrenen

Kinestetik öğrenen, kendisini hareket halince olmak zorunda hisseden; eylemi gerçekten seven  kişidir.

Kinestetik öğrenenin doğal yetenekleri:

 • Uygulamalı projelerde çalışmak
 • Dans etmek, koşmak, atlamak, zıplamak, paten, yüzmek
 • Büyük motor kaslarını kullanmak

Kinestetik öğrenenin sorunları çözme yöntemi:

 • Önce eylemi uygulama, ardından eylemin sonuçlarına dayalı olarak plan
 • Sorunlara fiziksel yaklaşmak
 • En fazla fiziksel faaliyet içeren çözümler aramak
 • Tek başına ve küçük gruplarda çalışmak
 • Deneme yanılma yoluyla keşfetmek

Kinestetik öğrenenin okuma ve ders çalışma özellikleri:

 • Marangozluk ve dikiş gibi bir eylemin nasıl yapılacağını anlatan el kitaplarını okumak
 • Aksiyon içeren kitaplar ve oyunları okumak
 • Zevk veya eğlence yerine daha çok belirli bilgileri edinmek için okumak
 • Kısa kitapları, oyunları ve makaleleri okumak
 • Düzenli olarak yerinden kalkıp dolaşarak kısa süreli aralıklarla çalışmak
 • Yere ve yatağa uzanarak çalışmak

Kinestetik öğrenenin zorlandığı noktalar:

 • Sözsüz iletişimi yorumlamak
 • Sözlü becerileri etkili şekilde kullanmak
 • Kıpırdamadan oturmak (Yerinde duramaz ve hareket etmesi )
 • Dört dakikadan uzun süren anlatımları dinlemek
 • Okunaklı şekilde yazmak
 • İmla kuralları kullanmak
 • Başka biriyle fiziksel şekilde yakın olmadan iletişim kurmak
 • Gördüğü veya duyduğu bir şeyi anımsamak (Yapılanı daha iyi anımsar.)
 • Fiziksel olarak yer değiştirmeden ve el kol hareketleri kullanmadan duygularını ifade etmek
 • Uzun süre tek bir etkinliği sürdürmek (Genellikle etkinliğin değiştirilmesine gerek )

Dokunsal Öğrenen

Dokunsal öğrenen her şeyi çok derinden hisseder. Bu öğrenene duyarlı öğrenci de denebilir.

Dokunsal öğrenenin doğal yetenekleri:

 • Kişilerarası iletişim becerilerini uygulamak
 • Başkalarının duygularını sezmek
 • Sözsüz iletişimden anlam çıkarmak
 • Grafik, el sanatları ve güzel yazı gibi bir ayrıntı içeren etkinliklerde bulunmak
 • Güzel yazı yazmak

Dokunsal öğrenenin sorunları çözme yöntemi:

 • “Şöyle olsa nasıl olurdu?” biçiminde düşünmek
 • Bir sorun ve o sorunun çözümü ile ilgili hislerini paylaşmak için insanlarla konuşmak
 • Sezgileriyle doğru olduğunu hissederse, bir çözümü benimsemek
 • Kendi hızında hareket etmek

Dokunsal öğrenenin okuma ve ders çalışma özellikleri:

 • Zevk için ve harekete geçirdiği duygular için okumak
 • Kendi hızında okumak
 • Kendi kitaplarını kendi seçmeyi tercih etmek
 • Tarihi ve/veya romantik romanlar veya yaşam öykülerini tercih etmek
 • Güzel ve keyifli ortamlarda daha etkili şekilde çalışmak
 • Anlayıp anlamadığını görmek için başkalarıyla birlikte çalışmak

Dokunsal öğrenenin zorlandığı noktalar:

 • Duyguları incindiğinde bir görevi sürdürmek
 • Öğretmenin onaylaması ve saygısı olmadan başarılı olmak
 • Sade, ilginç olmayan veya süslemesiz bir sınıfta çalışmak
 • Hoşlanılmadığı ve saygı görmediği gruplarla çalışmak
 • Kişilerarası iletişim becerileri gelişmemiş bir öğretmenden ders almak
 • Çok miktarda duyusal uyaran bulunmadan ve dokunma, hissetme ve elle müdahale etme fırsatı olmadan başarılı olmak

İşitsel Öğrenen

İşitsel öğrenen konuşarak ve dinleyerek en iyi şekilde öğrenir.

İşitsel öğrenenin doğal yetenekleri:

 • Doğaçlama konuşmak
 • Ortamdaki sesleri fark etmek
 • Tanıştığı kişilerin yüzleri yerine adlarını anımsamak
 • Sözcükler ve dillerle çalışmak
 • Tonlamadaki küçük değişiklikleri fark etmek

İşitsel öğrenenin sorunları çözme yöntemi:

 • Bir durumun artıları ve eksileri hakkında konuşmak
 • Seçenekler hakkında konuşmak
 • Başkalarına, aynı durumla karşılaşsalar nasıl davranacaklarını sormak
 • Aralarından biri mantıklı görününceye kadar olası çözümleri sözle ifade etmek
 • Olası çözümleri tartışırken sorunu sesli şekilde tekrar etmek

İşitsel öğrenenin okuma ve ders çalışma özellikleri:

 • Diyaloglar ve oyunlar okumak
 • Okurken/ ders çalışırken, anlamak için içinden ve/veya dışından mırıldanmak
 • Okuduklarını veya diğer ilgili konuları tartışmak için kendi çalışmasını veya başkalarının çalışmasını bölmek
 • Yeni sözcükleri fonetik olarak seslendirmek
 • Ders çalışırken sözsüz müzik dinlemek
 • Bilgileri hatırlamak için hatırlamayı kolaylaştırıcı ipuçları kullanmak

İşitsel öğrenenin zorlandığı noktalar:

 • Mırıldanmadan okumasına izin verilmediğinde hızlı okumak
 • Uzun süre sessiz şekilde okumak
 • Yalnızca yazılı tarifleri ve talimatları izlemek
 • Çizim veya resimlere yoğunlaşmak
 • Okuma yazma gerektiren süreli sınavlara girmek
 • Okulda konuşma için sıra beklemede sabırsız olmak
 • Dikkat dağıtıcı sesler olduğunda konsantrasyon sağlamak
 • Önemli ayrıntıları görmek
 • Duygularını sözlü şekilde ifade etmekten kendini alıkoymak

Görsel Öğrenen

Görsel öğrenen için “görmek inanmaktır”.

Görsel Öğrenenin doğal yetenekleri:

 • Gördüğü şeylerin ayrıntılarını ve renklerini anımsamak
 • Okuma, imla ve düzeltme okumak
 • Tanıştığı kişilerin yüzlerini anımsamak (adları unutur) ; yazılı olarak gördüğü adları anımsamak
 • Etrafını sessizce gözlemlemek
 • Zihninde görsel resimler oluşturmak
 • İyi giyinme, giysilerini kolayca birbirine uydurmak

Görsel öğrenenin sorunları çözme yöntemi:

 • Bilgileri okuma, sorunlara listelemek
 • Düşünceleri düzenlemek için grafiksel şemalar hazırlamak
 • Akış şemaları kullanmak
 • Bir çözümün işe yarayıp yaramayacağını görmek için o çözümü grafik olarak veya kâğıt üzerinde somut şekilde veya zihninde canlandırmak

Görsel öğrenenin okuma ve ders çalışma özellikleri:

 • Zevk ve rahatlama için okumak
 • Uzun süre ders çalışabilmek
 • Ders çalışırken sessizliğe gereksinim duymak
 • Hızlı okumak
 • Sözcükleri fonetik olarak değil ilişkili kümeler şeklinde öğrenmek

Görsel öğrenmenin zorlandığı noktalar:

 • Yapılması gerekenle ilgili bir şeyler görmeden veya okumadan önce harekete geçmek
 • Gürültünün veya hareketin olduğu bir ortamda çalışmak
 • Resim veya grafiklerin olmadığı dersleri dinlemek
 • Öğretmenin dış görünüşü dikkatini dağıtıyorsa derse odaklanmak
 • Dekorasyonsuz ve cansız renklerin olduğu sınıflarda çalışmak
 • Çok fazla görsel uyaranın olduğu bir sınıfta çalışmak