Scamper Tekniği

SCAMPER, öğrencilerin yaratıcılığını ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede kullanılabilecek, uygulaması kolay ve eğlenceli bir beyin fırtınası tekniğidir. Bu teknikte alışılmış beyin fırtınası tekniğinden farklı olarak belirli basamaklar izlenmektedir.

Tekniğin uygulaması esnasında her basamak sırası ile ele alınarak, belirlenen bir nesne üzerinde beyin fırtınası gerçekleştirilir. Ele alınan nesne her aşamaya uygun olacak şekilde değiştirilir, küçültülür, büyültülür ya da tama- men ortadan kaldırılabilir. Her aşamada farklı sorular yöneltilerek öğrencilerin o nesne üzerinde farklı açılardan düşünmesi sağlanır (İslim,2011).

S: Substitude (Yer değiştirme)

Amaç, ele alınan nesnenin, onun yerini alabilecek başka bir nesne ile değiştirilmesidir.

 • Bu nesnenin yerine başka hangi nesneler kullanılabilir?
 • Bu nesnenin hangi parçasını değiştirirsen daha kullanışlı ve işlevsel hale gelebilir?
 • Bu nesne başka hangi malzeme ya da malzemelerden üretilebilirdi?
 • Bu objeyi sen tasarlamış olsaydın nasıl olurdu?

C: Combine (Birleştirme)

Amaç, birden fazla ve farklı nesnelerin bir araya getirilerek birleştirilmesi, ortaya daha farklı, yeni ve işlevsel nesnelerin çıkarılmasıdır.

 • Bu nesneyi başka hangi nesneler ile birleştirebiliriz?
 • Bu nesneyi ………….. nesnesi ile birleştirebilir miyiz?
 • Bu nesneyi ………….. nesnesi ile birleştirirsek ne gibi bir işlevi olur?

A: Adapt (Uyarlama)

Ele alınan nesnenin daha farklı durum ya da kullanımlara uyarlanması hedeflenmektedir.

 • Bu nesneyi yapmak için daha önce çöpe attığınız malzemelerden nasıl faydalanabilirsiniz?
 • Sizce bu nesne icat edilmeden önce yerine başka hangi nesne ya da nesneler kullanılıyordu?
 • Bu nesneyi nasıl farklı iki ürün haline getirebilirsiniz?
 • Sizce bu nesne nasıl daha işlevsel olabilirdi?
 • Sizce bu nesne mevcut malzeme yerine başka hangi malzemelerden yapılabilirdi?
 • Sizce bu nesne …… halinde nasıl kullanılabilirdi?

M: Modify, Minify, Magnify (Değiştirme, küçültme, büyütme)

Orijinal nesnenin formunun değiştirilmesi, boyut ya da hacim olarak büyütülmesi ya da küçültülmesi, kalitesinde değişiklik yapılması, daha hafif ya da ağır yapılması, daha hızlı ya da yavaş yapılması gibi işlemler gerçekleştirilir.

 • Bu nesne daha ağır olsaydı nasıl olurdu?
 • Bu nesne daha hızlı olsaydı nasıl olurdu?
 • Bu nesnenin rengi ……… olsaydı nasıl olurdu?
 • Bu nesnenin boyu daha kısa olsaydı nasıl olurdu?

P: Put to other  uses (Başka amaçlarla kullanma)

Ele alınan nesnenin asıl kullanım maksadının dışında başka hangi amaçlarla, nasıl ve ne şekilde kullanılabileceği tartışılır.

 • Bu nesneyi başka hangi amaçla kullanabilirsiniz?
 • Başka insanlar bu nesneyi başka hangi amaçlarla kullanıyor olabilirler??
 • ………… probleminin çözümü için bu nesne nasıl kullanılabilirdi?
 • Bu nesnenin reklamını nasıl yaparsınız?

E: Eliminate (Yok etme, çıkarma)

Nesnenin belirli bir bölümünün veya özelliğinin tamamen ya da kısmen ortadan kaldırılması istenmektedir.

 • Bu aşamada sorulabilecek örnek soruları şu şekilde sıralanabilir
 • Bu nesnenin hangi parçasını çıkartabiliriz?
 • Bu nesnenin eskiden kullanılan ama artık işimize yaramayan parçaları nelerdir?
 • Bu nesnenin eskilerinde olan ancak yenilerinde olmayan özellikler nelerdir?

R: Reverse, Rearrange (Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme)

Nesnenin mevcut durumu göz önüne alınarak nesne ya da özellikleri tersine çevirilir ya da yeniden düzenlenir

 • Bu nesnenin hangi parçalarını değiştirebilirsin?
 • Bu nesneyi sen tasarlasaydın nasıl bir tasarım yapardın?
 • Bu nesneden birden fazla kullanabilir miyiz?
 • Sizce bu nesne ile ……… nesnesinin yerlerini değiştirebilir miyiz?

Örnek Nesne: ŞEMSİYE

 • Bütün şemsiyeler aynı renk olsaydı ne olurdu?
 • Dışarda olduğunuzu ve yağmur yağdığını hayal edin. Yanınızda şemsiye yok. Hangi eşyaları kullanarak yağmurdan korunursunuz?
 • Şemsiyenin rüzgârdan uçmaması için ona ne eklerdiniz?
 • Siz çok büyüdüğünüzde nasıl şemsiyeler kullanılacak?
 • Şemsiye camdan olsaydı neler olurdu?
 • Şemsiye ile bir eşyayı birleştirerek daha kullanışlı hale getirmek isteseydik nasıl bir tasarım yapardın? (İslim,2011).