Sınıfta Yaratıcılık

Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin Sınıf Etkinlikleri

Sınıfta Yaratıcılığı Neler Engeller ve Sağlar?

Engeller

 • Öğrenci cesaretini kırmak,
 • Güvensiz, otoriter, aşırı eleştirici ortam,
 • Sınıf dışında etkinlik yapılmaması,
 • Kalabalık sınıflar,
 • Ekonomik

Sağlar

 • Özgüven,
 • Özgür, demokratik ortam,
 • Dürüstlük ve empati,
 • Öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına önem vermek,
 • İlgi çekici ve motive edici etkinliklere yer

Sungur (1997), evde ve okulda öğrencinin yaratıcılığının önündeki engelleri aşağıdaki gibi belirtmektedir:

 1. Çocukları sürekli gözetim altında bulundurmak, izlendiklerini fark ettirmek,
 2. Çocukların yaptıklarını iyi ya da kötü olarak sürekli yorumlama veya iyi kötü anlamlarında değerlendirmek,
 3. Çocukları denetim altına almak,
 4. Aşırı övmek veya tersine aşırı yermek,
 5. Çocukları birbirleriyle karşılaştırmak, onları rekabete zorlamak,
 6. Çocukların deneyip yanılarak öğrenmelerine izin vermemek,
 7. Çocukların fikrini almadan, katı ve değişmeyen seçimler sunmak,
 8. Çocukların yapmak istediklerine sürekli sınırlar koymak,
 9. Çocukların yapması gerekenleri onların yerine yapmak,
 10. Sorumluluk vermekten kaçınmak,
 11. Çocuklara neyi, nasıl yapacaklarını gösteren kesin, değişmez reçeteler sunmak. (Akdağ ve Güneş, 2003).