Yaratıcı Çocuk

Yaratıcılık denildiğinde ne anlaşılmalıdır? Yaratıcılık kişisel bir özellik olarak nasıl tanımlanır? Akademik ve pedagojik literatürde yaratıcı çocuk tanımlaması nasıl yapılmaktadır?

Yaratıcılık öğrenilebilir bir özellik değil; desteklenip, geliştirilebilen bir yetidir. Yaratıcılık erken çocukluk döneminde, çocuğun anne ile oynadığı oyunlar esnasında kendini gösterir.

Çocuk çevresindeki kişileri taklit ettikten sonra zamanla kendi dünyasını oluşturmaya ve hayal gücünü geliştirmeye, çevreden gördüklerini de buna ekleyerek yaratıcılığını kullanmaya başlar. Okul öncesi dönemde kendini ifade etme yolları olan resim yapma, yaratıcı hareketler, hikâye anlatma, dramatizasyon esnasında çocuk yaratıcılığının en yüksek aşamasına ulaşır (Ömeroğlu, 1990).

Yaratıcı düşünmeyi sağlamak çocukların;

 • Karşılarına çıkan fırsatlardan yararlanmalarını,
 • Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için yeni çözüm yolları bulmalarını,
 • Her şeyi merak ederek soru sormalarını ve tahminlerde bulunmalarını,
 • Araştırma ve deney yapma eğilimlerini arttırmalarını,
 • Hayal güçlerini geliştirmelerini,
 • Yeni ve değişik buluşlar ortaya koymalarını,
 • Bir konu üzerinde ilgi ve dikkatlerini uzun süre tutabilmelerini,
 • Ayrıntılara dikkat ederek yanlış ve eksiklerini hissedebilmelerini,
 • Yeni oyunlar keşfetmelerini,
 • Çevrelerini biçim ve mekân ilişkisiyle görebilmelerini,
 • Kendilerine güvenen, kendilerini geliştirip gerçekleştirebilen ve bağımsız olabilen kişilikler geliştirebilmelerini,
 • Kendilerini dış dünyaya, birlikte yaşadıkları ve tüm insanlara açık tutabilmelerini,
 • Kendilerini yalnız bugün için değil, yarın için de hazırlayabilmelerini,
 • Dengeli ve coşkulu, akıllı ve duyarlı kişiler olabilmelerini,
 • Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade edebilmelerini,
 • Yeni yaşantıları denemeye cesaretle katılmalarını,
 • Ayrıntılara dikkat ederek, yanlış ve eksiklikleri kolayca fark edebilmelerini sağlar. (Ömeroğlu, 1990)

Alakalı Faydalı Bağlantılar

Konu ile ilgili olarak aşağıdaki makaleleri de inceleyebilirsiniz.