Yaratıcı Çocuk ve Yaratıcı Beyin Eğitimleri

Genel Bakış

Toplumların ilerlemesini sağlayan tüm buluşlar ve keşifler, yaratıcı düşünmenin, yaratıcı sorun çözmenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlığın ve toplumların geleceği, yaratıcı insanlara ve onların yaratıcılığının ürünü olarak ortaya çıkan orijinal ve üstün inovatif yapıtlara ve araçlara bağlıdır.

Yirmi birinci yüzyıldaki değişimler de, bireylerden beklenen yetkinlikleri doğal bir şekilde değiştirmektedir. Eğitim sistemi de bu değişimlerle paralel olarak bu çağa uygun becerileri kazanmaları için, öğrencilerde yaratıcı ve inovatif bir anlayışı oluşturmak zorundadır. Bu anlayışın oluşmasında, eğitim-öğretim sürecinin baş aktörü olan öğretmenlerin ağırlıklı rolünün olduğu önemli bir gerçektir. Dolayısıyla, öğretmenlerin eğitiminde ve yetiştirilmesinde, yaratıcılık ve inovasyon kavramlarının önemi artmaktadır.

Öğretmenlerin, öğrencilerinin yaratıcılık gelişimini destekleyebilmeleri için, her şeyden önce kendilerinin yaratıcılık potansiyellerinin farkına vararak yaratıcılıklarını geliştirmeleri, bu alanda bilgi ve deneyim sahibi olmaları gerekmektedir. Öğretmenler sınıflarında yaratıcı ve inovatif yöntemler kullanarak, sahip oldukları donanım ve yetkinlikler ile “rol model” olarak öğrencilerinin bu becerileri kazanmalarını sağlayabilirler.

“Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin” eğitimlerinde, yaratıcılık ve yaratıcı düşünmeye ilişkin temel kavramlar, kişisel yaratıcılık potansiyelimiz, öğrenme biçimlerinin yaratıcılık üzerindeki etkisi, yaratıcılık gelişimi için kullanılabilecek teknikler ve yaratıcı ders planı tasarlama konularında farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kazanımlar

Bu eğitimin sonucunda katılımcı;

Yaratıcılık, yaratıcı düşünme ve inovasyon temel kavramlarının anlamlarını bilir, açıklar.
Beynin çalışma prensiplerini bilir, açıklar.
Kişisel yaratıcılık potansiyelini fark eder.
Öğretmenlerin, öğrencilerin yaratıcılık gelişimindeki önemini kavrar.
Öğrencilerin yaratıcılıklarındaki gelişimin, öğrenme sürecine olan etkisini fark eder.
Öğrencilerin yaratıcılık gelişimini destekleyen farklı öğrenme deneyimleri / ortamları / etkinlikleri tasarlar.
Sınıfına taşıyabileceği yaratıcı etkinlikler ve kullanabileceği malzemeler konusunda bilgi sahibi olur.