Abderalı Demokritos

Doğum ve ölüm tarihleri belli olmamakla birlikte, Zenon'dan 30 yıl sonra doğduğu sanılmaktadır. Çok gezmiş, Babil'e ve matematik öğrenmek üzere Mısır'a gitmiş ve orada 5 yıl kalmıştır. Hatta bu seyahatleri sırasında Hindistan'a kadar uzanmış olduğu sanılmaktadır. Ancak Demokritos bir gezgin değil, bir bilgi arayıcısıdır.

Demokritos'a göre evren, doluluk ve boşluktan oluşmuştur. Dolu kısım, bölünemez küçük parçacıklar, yani atomlar tarafından doldurulmuştur; bunlar ölümsüz ve yalındırlar. Nitelikleri aynı ama biçimleri ayrıdır. Varlıklar, bu atomların bir araya gelmelerinden oluşmuşlardır ve bir arada bulundukları sürece vardırlar; şayet bunları oluşturan atomlar bir nedenle dağılırsa yok olur giderler.

Atmosferin Katmanları ve Özellikleri

Atmosfer: İçinde çeşitli gazların ,su buharının ,toz zerreciklerinin bulunduğu ve ortalama olarak 10000 km kalınlığa sahip olan gaz kütlelerinin tamamına atmosfer adı verilir.

Atmosferin içinde %78 oranında Azot,%21 oranında oksijen ve %1 oranında asal gazlardan oluşur. Bu gazların oranı İnsanlar ve tüm canlılar açısından hayati önem taşımaktadır. Bu gazların miktarlarında bir değişme olmaz.

Kabinet Sisteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle binanın derslik olarak kullanılabilecek tüm alanları tespit edilmelidir.

Alanların tespitinden sonra muhtemelen öğretmen sayısı derslik sayısından gene de fazla olacak ve bu nedenle bazı derslikler ortak kullanılacaktır. Bu da detaylı düşünülerek planlanacak bir aşamadır.

Klasik Sistemle Karşılaştırılması

Klasik sistemde öğrenci derslerin tamamını bir derslikte görmektedir.

Derslik sisteminde öğrenci tüm dersleri o dersin kendi dersliğinde görecektir.

Klasik sistemde öğrenci öğretmeni ve dersi bekleyen pasif bir konumdadır.

Derslik sisteminde öğrenci derslik değiştirme zorunluluğu olduğundan dersleri takip eden aktif bir konuma geçmektedir.

Klasik sistemde derslikler amacına uygun düzenlenememektedir.

Kabinet Derslik Sisteminin Faydaları

Eğitimde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları son yıllarda eğitimin niteliğini artırmaya yöneliktir. TTK başkanlığı tarafından geliştirilen öğretim programları ve alanda denenerek geliştirilen Öğrenci Merkezli Eğitim uygulama modeli çalışmalarında görüldüğü gibi öğrencinin akademik becerilerinin yanında yaşam becerilerini geliştirilecek süreçler de verilmelidir.

Kabinet Nedir?

Daha önceden uygulanan eğitim modelinde sınıfta öğretmen, ders kitabı ve öğrenci, kapalı bir sistem oluşturmaktaydı. Oysa yeni uygulanmaya başlanan eğitim modelinde bu kapalı sistem açık hale getirilmiştir.  Eğitim sürecine yeni mekânlar ve zamanlar girmiştir.  Öğrenci merkezli yeni bir eğitim modelinin seçilmesi, sınıf içinde ve sınıf dışında değişik yeni eğitim modellerinden yararlanılmasını gündeme getirmektedir. Öğretmenin kritik önemi yeni uygulanmaya başlanan eğitim modelinde daha da artmaktadır. Bu model, öğrenciden olduğu kadar öğretmenden de çok şey beklemektedir.

Kitle İletişim Kuramları

Kitle İletişim Kuramları

Enformasyon Teorisi

Enformasyon teorisi içerik olarak iletişimi (komünikasyon) ele alır ve tamamen istatistiksel bir teoridir.C. E. Shannon un "A Mathematical Theory of Communication" adlı 54 sayfalık çalışması (1948, The Bell System Technical Journal vol.27, pp 379-423) bu teorinin başlangıcı olarak ele alınır.

O yıllardaki temel sorun iyi bir iletişimin nasıl olabileceği (daha sonra görüleceği gibi sinyal kanalda iletilirken bazı istenmeyen değişikliklere uğrar, daha iyi bir iletişimden kasıt bu istenmeyen değişimlerin kontrol altına alınabilmesidir) ve şifreleme idi.

Akademik Pencere

Özel Hocadan Evde Birebir Özel Ders

Doğal Susam Ezmesi

Şekersiz Doğal Karadut Şurubu

Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net