Genel Sağlık Bilgileri

Sağlık Alanında Çok Sayıda İçerik

Bilim ve Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberleri

Yaratıcı Çocuk

Yaratıcı Çocuk

Yaratıcılık denildiğinde ne anlaşılmalıdır? Yaratıcılık kişisel bir özellik olarak nasıl tanımlanır? Akademik ve pedagojik literatürde yaratıcı çocuk tanımlaması nasıl yapılmaktadır?

Yaratıcılık öğrenilebilir bir özellik değil; desteklenip, geliştirilebilen bir yetidir. Yaratıcılık erken çocukluk döneminde, çocuğun anne ile oynadığı oyunlar esnasında kendini gösterir.

Çocuk çevresindeki kişileri taklit ettikten sonra zamanla kendi dünyasını oluşturmaya ve hayal gücünü geliştirmeye, çevreden gördüklerini de buna ekleyerek yaratıcılığını kullanmaya başlar. Okul öncesi dönemde kendini ifade etme yolları olan resim yapma, yaratıcı hareketler, hikâye anlatma, dramatizasyon esnasında çocuk yaratıcılığının en yüksek aşamasına ulaşır (Ömeroğlu, 1990).

MEB Tabletlerinde Sertifika Güncellemesi

MEB Tabletlerinde Sertifika Güncellemesi

Bilindiği üzere Fatih Projesi kapsamında orta öğretim kurumlarında görevli öğretmenlere ve eğitim gören öğrencilere üç yıl (3) önce başlatılan tablet (General Mobile e-tab 4) dağıtım çalışması halen devam ediyor. Önce bazı pilot okullarda başlatılan Fatih Projesi giderek yaygınlaşıyor. Hal böyle olunca e-öğrenme konusunda çalışmalarına devam eden Milli Eğitim Bağanlığı (MEB) orta öğretim öğrencilerine 9. sınıftan itibaren tablet dağıtmaya devam ediyor. Kurumlarda Fatih Projesi kapsamında verilen kablolu ve kablosuz (Wi-Fi) internet hizmetinden kesintisiz internet hizmeti almak için ise bilgisayar ve tabletlere yeni yayınlayan güvenlik sertifikasının yüklenmesi gerekiyor.

Pozitivizm Nedir?

Pozitivizm Nedir?

Önce “devrimci” sonra “evrimci” suçlamasına maruz kalmış, bir bilim anlayışı…

Adından sıklıkla bahsedilen ama aslında çoğu kişinin ne olduğu konusunda aklı karışık olan bir kavram yığını düşünün. Onun içinden cımbızla, bir konu çeksek ve bu çektiğimiz kavramın; bilim, sosyoloji, az felsefe, biraz siyaset ve bolca polemik içerdiğini fark etsek acaba tepkimiz ne olurdu? Bu sorunun yanıtını bulmak, ironik bir tarihsel yüzleşmeyle karşı karşıya kalmak demektir. Bu bulduğumuz disiplinin, binlerce yıllık anlayışı silip süpürecek kadar “devrimci” olduğunu ama bizzat devrimcilerce “gerici” olarak suçlandığını keşfetmek, biraz “insana” özgüdür kuşkusuz. Pozitivistler de; bu durumu her fırsatta haklı çıkarma gafletine düştükçe, eleştirmenler haksız da sayılmaz gerçi…

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

OSMANLI HAKİMİYET ANLAYIŞI

Osmanlı Devletinde yönetim İslam hukukuna dayanırdı. İslam’la çelişmemek şartıyla Padişah Örfi Kanunlar koyabilirdi. Bu kanunlar fermanla ilgililere duyurulurdu. Osmanlılarda diğer Türk Devletlerinde olduğu gibi, “Devlet hanedanın ortak malı sayılırdı” ancak I.Murat bu anlayışı değiştirmiş, tahta geçebileceklerin sayısını azaltmak, böylece taht kavgalarını önlemek veya kısıtlamak maksadıyla “Devlet, padişahın ve oğullarınındır” hükmünü getirmiştir.

Lasswell Modeli

Lasswell Modeli

Kitle İletişim Modelleri, başta kitle iletişimi olmak üzere; iletişimin bilimsel olarak çözümlenmesini amaçlayan sistematik kavramlardır. Aslında Aristo’dan beri incelenen davranış ve insan iletişimi, kitle iletişimin ortaya çıkmasıyla hız kazanmıştır. Radyo Çağı ile başlayan bu araştırmalar, TV ile kuramsallaşmaya da başlamıştır. Günümüzde ise İnternet teknolojisinin gelişimiyle, eski kuramlar bazen yanlışlanmış, bazen de yenilenmiştir. Ancak temelde yeni kuramların çoğu eski araştırmalara dayanır.

Shannon-Weaver Modeli

Shannon-Weaver Modeli

İletişimin bir bilim olarak kabul edildiği 20. yüzyılın en temel kuramlarından biri Shannon-Weaver Modeli’dir. Kitle İletişim kuramları açısından oldukça önemli olan bu model, sadece insan iletişiminin değil, elektronik iletişiminin de öncü modellerinden biri olmaktadır. Günümüzde bilgisayar ve elektronik gibi sayısal disiplinlerinin de ilgisini gösterdiği bu modelin, kitle iletişimi açısından yarattığı etkiye bir bakalım…

Propaganda Nedir?

Propaganda Nedir?

Propaganda, sözcük anlamında, Latince tohum ekmek, dağıtmak, yaymak anlamlarına gelen propagare kökünden türetilmiştir. Ancak kavram çağdaş kullanımında bu sınırları aşarak yönlendirici, düşünce üzerinde baskı kurucu ve ikna etmeye yönelik bir içerik kazanmıştır.

Diğer Makaleler...

Akademik Pencere

Özel Hocadan Evde Birebir Özel Ders

Şekersiz Doğal Karadut Şurubu

Öğrenci Kütüphanesi

YK Akademi

  • Konu Anlatım Videoları
  • Tarih ve Coğrafya Haritaları
  • Coğrafya Grafik ve Diyagramları
  • Soru Bankası
  • Soru Çözümleri
  • Ders Notları
  • Dokümanlar
  • Proje ve Performans Ödevleri
  • Özel Dersler
  • Yardımcı Hizmetler
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net