MEB Tabletlerinde Sertifika Güncellemesi

MEB Tabletlerinde Sertifika Güncellemesi

Bilindiği üzere Fatih Projesi kapsamında orta öğretim kurumlarında görevli öğretmenlere ve eğitim gören öğrencilere üç yıl (3) önce başlatılan tablet (General Mobile e-tab 4) dağıtım çalışması halen devam ediyor. Önce bazı pilot okullarda başlatılan Fatih Projesi giderek yaygınlaşıyor. Hal böyle olunca e-öğrenme konusunda çalışmalarına devam eden Milli Eğitim Bağanlığı (MEB) orta öğretim öğrencilerine 9. sınıftan itibaren tablet dağıtmaya devam ediyor. Kurumlarda Fatih Projesi kapsamında verilen kablolu ve kablosuz (Wi-Fi) internet hizmetinden kesintisiz internet hizmeti almak için ise bilgisayar ve tabletlere yeni yayınlayan güvenlik sertifikasının yüklenmesi gerekiyor.

Pozitivizm Nedir?

Pozitivizm Nedir?

Önce “devrimci” sonra “evrimci” suçlamasına maruz kalmış, bir bilim anlayışı…

Adından sıklıkla bahsedilen ama aslında çoğu kişinin ne olduğu konusunda aklı karışık olan bir kavram yığını düşünün. Onun içinden cımbızla, bir konu çeksek ve bu çektiğimiz kavramın; bilim, sosyoloji, az felsefe, biraz siyaset ve bolca polemik içerdiğini fark etsek acaba tepkimiz ne olurdu? Bu sorunun yanıtını bulmak, ironik bir tarihsel yüzleşmeyle karşı karşıya kalmak demektir. Bu bulduğumuz disiplinin, binlerce yıllık anlayışı silip süpürecek kadar “devrimci” olduğunu ama bizzat devrimcilerce “gerici” olarak suçlandığını keşfetmek, biraz “insana” özgüdür kuşkusuz. Pozitivistler de; bu durumu her fırsatta haklı çıkarma gafletine düştükçe, eleştirmenler haksız da sayılmaz gerçi…

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

OSMANLI HAKİMİYET ANLAYIŞI

Osmanlı Devletinde yönetim İslam hukukuna dayanırdı. İslam’la çelişmemek şartıyla Padişah Örfi Kanunlar koyabilirdi. Bu kanunlar fermanla ilgililere duyurulurdu. Osmanlılarda diğer Türk Devletlerinde olduğu gibi, “Devlet hanedanın ortak malı sayılırdı” ancak I.Murat bu anlayışı değiştirmiş, tahta geçebileceklerin sayısını azaltmak, böylece taht kavgalarını önlemek veya kısıtlamak maksadıyla “Devlet, padişahın ve oğullarınındır” hükmünü getirmiştir.

Lasswell Modeli

Lasswell Modeli

Kitle İletişim Modelleri, başta kitle iletişimi olmak üzere; iletişimin bilimsel olarak çözümlenmesini amaçlayan sistematik kavramlardır. Aslında Aristo’dan beri incelenen davranış ve insan iletişimi, kitle iletişimin ortaya çıkmasıyla hız kazanmıştır. Radyo Çağı ile başlayan bu araştırmalar, TV ile kuramsallaşmaya da başlamıştır. Günümüzde ise İnternet teknolojisinin gelişimiyle, eski kuramlar bazen yanlışlanmış, bazen de yenilenmiştir. Ancak temelde yeni kuramların çoğu eski araştırmalara dayanır.

Shannon-Weaver Modeli

Shannon-Weaver Modeli

İletişimin bir bilim olarak kabul edildiği 20. yüzyılın en temel kuramlarından biri Shannon-Weaver Modeli’dir. Kitle İletişim kuramları açısından oldukça önemli olan bu model, sadece insan iletişiminin değil, elektronik iletişiminin de öncü modellerinden biri olmaktadır. Günümüzde bilgisayar ve elektronik gibi sayısal disiplinlerinin de ilgisini gösterdiği bu modelin, kitle iletişimi açısından yarattığı etkiye bir bakalım…

Propaganda Nedir?

Propaganda Nedir?

Propaganda, sözcük anlamında, Latince tohum ekmek, dağıtmak, yaymak anlamlarına gelen propagare kökünden türetilmiştir. Ancak kavram çağdaş kullanımında bu sınırları aşarak yönlendirici, düşünce üzerinde baskı kurucu ve ikna etmeye yönelik bir içerik kazanmıştır.

Bilişsel Çelişki Kuramı

Bilişsel Çelişki Kuramı

İnsan algılarını açıklama ve davranışlarının kaynağını öğrenme amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. Bunlarda en önemlilerinden biri 1950’lerde ortaya konanBilişsel çelişki kuramıdır.

Aslen bir sosyal psikoloji konusu olan Bilişsel Çelişki, 1950’lerden itibaren iletişim modelleri ve kitle iletişimi hakkındaki çalışmalarda da kendine yer edinmiştir. Modelin, insan iletişimine olan ilgisi bu açıdan önemlidir. Kuram; Bilişsel Çatışma, Bilişsel Tutarlılık ve Çelişki Kuramı, Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı gibi isimlerle de anılmaktadır. Orijinal ismi; Cognitive Dissonance olan kuramı ortaya atan kişi; ABD’li sosyal psikolog Leon Festinger dir. Sosyal Karşılaştırma gibi teorileri de ortaya atan, Festinger, pozitivist akımın iletişim biliminde etkin olmasını da sağlamıştır.

Diğer Makaleler...

Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net